Räpina Miikaeli kirik on hilisbarokne 1-lööviline krohvitud kivihoone. Barokse kiivriga W-torniga pikale kirikusaalile liituvad käärkamber ja trepikoda. Fassaade liigendavad liseenid, aknaid ümbritsevad ehispinnad ja koorilõpmiku raiddetailid. Peafassaadil paiknevad allegoorilised skulptuurid, mis kuuluvad vene klassitsistlike skulptuuride ringi. Sisekujunduses domineerivad puitkonstruktsioonid sammastele toetuvad oreli- ja külgväärid ning altarirõdu. 

Räpina Miikaeli kirik valmis 1785.

Rapina Luteriusu Miikaeli kirik 27.03.2021

FOTO: 27.03.2021